จัดทำเว็บไซต์ครบวงจร

จัดทำเว็บไซต์ครบวงจร

จากการที่ลูกค้าที่ต้องการใช้เว็บไซต์ในลักษณะแบบครบวงจร เราจึงได้รวมเอารูปแบบการให้บริการต่างๆ และได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการของธุรกิจของท่าน ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถให้ท่านเลือกใช้บริการตามความต้องการของท่าน และพร้อมใช้งานกับธุรกิจของท่าน โดยแยกออกเป็นโซลูชั่นดังนี้
โซลูชั่นรายละเอียดราคาพิเศษ
Smart Solutionเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า30,000 15,000 บาท
Ready Solutionเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต40,000 20,000 บาท
E-Commerce Solutionเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์50,000 25,000 บาท

หมายเหตุ: * ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคารที่รองรับการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เตอร์ (Payment Gateway) โดยได้ตกลงตามเงื่อนไขของทางธนาคารที่ท่านเลือกเรียบร้อยแล้ว และจะได้ Merchant ID ของบริษัทท่านก่อน จึงสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ ซึ่งจะทำหน้าเชื่อมต่อไปยังหน้า Payment Gateway ของธนาคารที่ท่านได้เลือกใช้บริการ เพื่อใช้ในการตัดบัตรเครดิตของลูกค้า และท่านสามารถตรวจสอบการตัดบัตรเครดิตจากระบบจัดการของธนาคาร

ธนาคารที่ให้บริการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เตอร์ (Payment Gateway) มีดังนี้

ธนาคารเว็บไซต์
ธนาคารไทยพาณิชย์http://www.scb.co.th
ธนาคารกรุงเทพฯhttp://www.bangkokbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯhttp://www.krungsri.com
ธนาคารกรุงไทยhttp://www.ktc.co.th