ออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์นั้นเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โดยก่อนที่เราจะทำการออกแบบนั้น ทางเราจะมีการคุยรายละเอียดของบริษัทลูกค้าก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเด่น สีที่ชอบ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อสื่อให้กับคนอื่นๆ ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของลูกค้าได้

ซึ่งภายหลังจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำการออกแบบให้มีลักษณะหรือรูปภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งเรียกกันว่า "Mock Up" หรือ "Demo" ก่อน หลังจากนั้นเมื่อลูกค้ายอมรับกับรูปแบบของดีไซน์นั้นแล้วจึงจัดดีไซต์นั้นในรูปแบบของ "Template" ซึ่งใช้ในการประกอบกับเนื้อหาและรูปภาพอื่นๆ เพือให้รวมกันเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ต่อไป