ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของท่านเอง เพื่อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ท่านต้องการเผยแพร่ให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร. แผนที่ เป็นต้น

คุณสามารถสมัครเพื่อใช้บริการ เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อ
รายการSmall Shop Medium Shop Large Shop Enterprise Shop
ระบบจัดการหน้าเว็บไม่จำกัดหน้าไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดหน้า
ระบบจัดการสินค้า ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน
เนื้อที่ 100 MB 500 MB 1 GB 10 GB
ราคา (ต่อปี) 2,500 บาท5,500 บาท7,500 บาท30,000 บาท
เลือกใช้บริการ

หากคุณต้องการทดลองใช้ คุณสามารถสมัครเพื่อทดลองใช้งานได้ฟรี 3 เดือน