Server Cloud

Server Cloud

สำหรับบริการ Server Cloud (VM) เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว แต่ไม่พร้อมที่จะลงทุนซื้อ Server เอง โดยเมื่อเปรียบเทียบ ถ้าลูกค้าซื้อ Server เอง ราคา Server ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท และมีค่าเช่าในการฝากวางเครื่องแบบ Colocation ประมาณเดือนละ 2,500 บาท ดังนั้นเมื่อคำนวณแล้ว การซื้อ Server เองจะเป็นการลงทุนที่สูงกว่า
 
โดยทางเรายินดีนำเสนอ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้บริการตามธุรกิจของท่าน ดังนี้
Server Cloud (VM)LightLight SSDStandardStandard SSDProfessionalProfessional SSD
CPU4 Cores4 Cores6 Cores6 Cores8 Cores8 Cores
RAM6 GB6 GB8 GB8 GB12 GB12 GB
HDD TypeSATASSDSATASSDSATASSD
Disk Space300 GB90 GB400 GB120 GB600 GB180 GB
IP Address1 IP1 IP1 IP1 IP1 IP1 IP
Data TransferUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
OS SupportCentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
CentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
CentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
CentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
CentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
CentOS,
Debian,
Ubuntu,
Fedora
ค่าบริการรายปี25,000 บาท25,000 บาท35,000 บาท35,000 บาท45,000 บาท45,000 บาท
สมัครใช้บริการ