เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง

เนื่องจากธุรกิจของท่านที่มีความหลายหลายกันออกไป เราจึงเล็งเห็นความแตกต่างของท่าน จึงได้แยกความต้องการของท่านออกเป็นหลายประเภท โดยวัดจากขนาดธุรกิจของท่าน ดังนี้

รายการSmallMedium LargeEnterprise
เนื้อที่100 MB500 MB1 GB10 GB
ราคา (ต่อปี)1,000 บาท2,500 บาท5,000 บาท10,000 บาท
Data Transfer1 GB5 GB10 GB20 GB
สมัครใช้บริการ

และไม่เพียงเท่านี้ เรายังมีบริการที่แถมฟรีพร้อมกับทุกๆ package ที่ท่านได้เลือกแล้วข้างต้น ดังนี้ 

 • PHP Scripting
 • Perl
 • SSI Server Side Includes
 • CGI Bin
 • Database MySQL
 • Web Mail
 • POP3 (Incomming Mail)
 • SMTP (Outgoing Mail) *
 • Primary & Secondary DNS
 • Usermin
 • Real-time Web Site Statistics
 • Bandwidth Monitor
 • 24 Hour Support
 • Unlimited Auto Responders
 • Unlimited Email Forwarding
 • Unlimited Email Aliases
 • Unlimited FTP Updates
 • Raw log files
 • Monthly/Weekly Backups
 • Free ��� Setup �á����

หมายเหตุ
* เนื่องจากขณะนี้ถูกโจมตีจาก Spam Mail อยู่ จึงขอยกเลิกการให้บริการ SMTP (Outgoing Mail) นี้ชั่วคราว ให้ท่านใช้ SMTP จาก ISP ที่ท่านใช้ต่อ Internet ดังนี้

สั่งซื้อพื้นที่

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่คุณใช้ (ISP)SMTP (Outgoing Mail)
Truemail.truemail.co.th
TOTSpeed < 1MB: tot.pacific.net.th
Speed >= 1MB: smtp-adsl.totonline.net
Buddy Broadbandmail.buddybb.com